Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa :

Zasady składania zamówień na cukierki „Krówki” za pośrednictwem witryny internetowej firmy OSM w Olecku prowadzonej pod adresem internetowym www.e-sklep.osmolecko.pl oraz określa zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem witryny jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z niniejszego Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

Witryna internetowa www.e-sklep.osmolecko.pl prowadzona jest przez: OSM Olecko.

 Wymagania techniczne:

Do składania zamówień za pośrednictwem witryny www.e-sklep.osmolecko.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie”.

II. ZAPYTANIA OFERTOWE

 1. Działalność

  Osm w Olecku prowadzi proces składania zapytań ofertowych na swoje towary za pośrednictwem sieci internetowej.

 2. Obszar działania

  OSM w Olecku umożliwia transport zamówionych pozycji asortymentu na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbioru towaru w sklepie firmowym.

 3. Zamawiający

  Z oferty OSM mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

 4. Oferowane produkty mają podane składniki, z których zostały stworzone oraz termin przydatności do spożycia.

 5. Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione są w cenniku oraz na stronie internetowej. Ceny zawierają należną stawkę podatku VAT i wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

 6. Oferta handlowa

  Zamówienie ofertowe złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez www.e-sklep.osmolecko.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Ofert w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

 7. Dostawa i jej koszty:

  - Zapakowane hermetycznie wyroby dostarczane są w opakowaniach kartonowych
  - Wysyłka – od dnia nadania – realizowana jest w ciągu 24h
  - Zamówienia realizowane będą od jednego kilograma produktu
  - OSM Olecko nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta -terminie wynikające ze zdarzeń losowych oraz sytuacji, na które nie ma wpływu
  - Koszt wysyłki firmą kurierską TNT - 25,00 zł

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

 1.  Składanie i akceptacja zamówienia

  Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej www.e-sklep.osmolecko.pl. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Do koszyka”. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Potwierdzam zakup”.

 2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

  Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na wyczerpanie asortymentu, Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

 3. Prawo odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest (jeśli takowa okoliczność ma miejsce) zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nienaruszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

  W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są otrzymane płatności za towar, z wyjątkiem kosztu dostawy i zwrotu.

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy, przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Klient nie ma prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia oraz umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania Klient nie może zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Koszt odesłania towaru do Sprzedającego pokrywa Klient.

  Nie przyjmujemy paczek wysyłanych za pobraniem. Nie odbieramy paczek z Paczkomatów Inpost.

 4. Odmowa realizacji zamówień

  OSM Olecko zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie.
  - Zamówienie nie zostało opłacone w wyznaczonym terminie.
  - Klient nie przestrzega zasad regulaminu

 5. Dokument sprzedaży

  Do zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT. Dokument sprzedaży obejmuje dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia OSM do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

  W celu otrzymania faktury VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym w komentarzu do zamówienia nazwę firmy oraz NIP.

IV. PŁATNOŚCI

Klient dokonuje przedpłaty na konto OSM Olecko: 
      PEKAO S.A. Olecko
12 1240 5598 1111 0000 5023 0532
W sytuacji nie odnotowania w terminie 7 dni na koncie sprzedającego wpłaty, sprzedający podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia problemu.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

Towar nie podlega reklamacji i zwrotowi.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

  Klient korzystający z usług OSM Olecko ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z prawdą. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. OSM Olecko nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

 2. Dostarczenie wiadomości email

  OSM Olecko nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości mailowej, przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 3. Refundacje

  W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, OSM Olecko dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

 4. Dane osobowe

  Administratorem Danych Osobowych jest OSM Olecko. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. art. 6 pkt. 1 liera a i c oraz Ustawą z dnia 10.05.2018r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Zmiany treści Regulaminu

  Regulamin obowiązuje od 10.05.2018r.